Notenleer en solfège

Door uw kennis van het notenschrift te bevorderen wordt het steeds gemakkelijker om nieuw werk ‘in het systeem’ te krijgen. Daarbij trainen wij het gehoor met behulp van zangoefeningen. De trefzekerheid met betrekking tot ritme en melodie wordt daardoor verhoogd.


€ 75,00 per uur exclusief 21% btw
Leerlingen onder 21 jaar betalen geen btw
Reisvergoeding: € 0,35 per kilometer