Muziek op de Bloemendaalse School Vereniging

Een schoolgebouw van ruim honderd jaar oud, naast Thijsse’s Hof in het Noord-Hollandse Bloemendaal – uitgeroepen tot Nederlands mooiste gemeente. Dat alleen al maakt de Bloemendaalse School Vereniging (BSV) uniek. Daar komt bij: de BSV lijkt in weinig op wat je momenteel in het Nederlandse onderwijs ziet gebeuren.

De school biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, ver van grotestadsproblematiek. Hier worden (vak)leerkrachten niet wegbezuinigd maar gekoesterd. Want juist hun kwaliteit maakt zo veel verschil voor kinderen. Alles en iedereen is er bij de BSV op gericht kinderen volop ruimte te geven om hun individuele talenten te ontplooien: intellectueel, sociaal creatief en sportief.

De school biedt na de vaste lesuren facultatieve lessen voor het verder ontplooien van de talenten van uw kind: dat kan sportief of kunstzinnig zijn, maar ook het aanleren van een taal of kennismaking met techniek of het ontwikkelen van een website.

Chiel verzorgt per 20 september 2016 de facultatieve lessen Muziek. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 werken binnen 1 semester toe naar een eigen concert met zelfgekozen repertoire.